Frank szwajcarski (CHF)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Oficjalna waluta Szwajcarii i księstwa Liechtenstein, jedna z najważniejszych, obok funta, jena, dolara i euro, walut rezerwowych na świecie.

Po raz pierwszy frank został wprowadzony do obiegu w 1799 roku, gdy wojska Napoleona Bonaparte zajęły szwajcarskie kantony, a cesarz Francji narzucił im unię, konstytucję i jedną walutę. Po upadku Napoleona kantony wróciły do własnych walut, ale w 1848 roku, po krótkotrwałej wojnie domowej, doszły do wniosku, że wspólna konstytucja i wspólna waluta są konieczne dla zachowania pokoju. Wtedy właśnie zaczęła się trwająca do dziś kariera tej waluty.

Bankiem centralnym Szwajcarii jest Swiss National Bank (SNB), który odpowiada za emisję franka i politykę pieniężną. Instrumentem polityki pieniężnej jest utrzymywanie stopy LIBOR dla franka w oczekiwanym przez SNB przedziale wahań.


loaderek.gifoverlay.png