Free cash flow (FCF)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Free cash flow (FCF) oznacza wolne przepływy środków pieniężnych do osób będących wierzycielami lub właścicielami kapitału. Wolnymi przepływami nazywane są nadwyżki lub niedobory (wtedy przepływy są ujemne) pieniędzy, powstające na skutek prowadzonej przez firmę działalności. Pod warunkiem, że firma ta ureguluje wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów czy osób będących dostawcami kapitału.

FCF jest ważnym wskaźnikiem finansowym pokazującym, ile pieniędzy może wygenerować firma po odliczeniu wszystkich kosztów na jej utrzymanie oraz rozwój, który w przyszłości przyniesie korzyści.


loaderek.gifoverlay.png