Fundusz alimentacyjny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusz alimentacyjny wypłaca świadczenia pieniężne przysługujące osobie, która ma zasądzone alimenty, ale ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Innymi słowy fundusz zapewnia wypłatę alimentów, gdy płatnik okazał się niewypłacalny lub uchylił się od ich płacenia.

Funduszu alimentacyjny został powołany po to, żeby wspierać opiekę nad dziećmi oraz osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Aby uzyskać świadczenia alimentacyjne, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto. Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na podstawie zasądzonych alimentów, jednak nie przekraczają 500 zł.


loaderek.gifoverlay.png