Fundusz emerytalny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusz emerytalny to instytucja gromadząca i inwestująca pieniądze na naszą emeryturę. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez oszczędzającego, pieniądze, wraz z tym, co fundusz zarobił na inwestycjach, są wypłacane jako świadczenie.

Fundusze pracują zatem na kapitałową część emerytury, to znaczy taką, która zbudowana jest z własnych składek oraz z zysków z zainwestowania tych pieniędzy. Najważniejszymi funduszami są otwarte fundusze emerytalne (OFE), powstałe w 1999 roku. Ich znaczenie po zmianach wprowadzonych w 2013 roku zmniejszyło się, gdyż trafia do nich znacznie mniejsza część składki niż wcześniej, co oznacza, że część emerytury wynikająca z zainwestowanych składek będzie mniejsza. OFE tworzą tak zwany II filar emerytalny. Oprócz nich istnieją również Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), z których składki trafiają również do funduszy i są inwestowane. Zasada działania PPE polega na tym, że pracodawcy wpłacają do nich składki dla zatrudnionych. Takie programy są częścią III filaru emerytalnego. Oprócz nich do III filaru należą także IKE i IKZE.


loaderek.gifoverlay.png