Fundusz inwestycyjny papierów dłużnych

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych podejmują mniejsze ryzyko niż fundusze akcji i na skali od 1 do 7 sytuują się w okolicach 2-4. Zazwyczaj kupują obligacje polskiego Skarbu Państwa, obligacje komunalne, czasem też obligacje firm. Część pieniędzy inwestowana jest także w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, czy też lokaty bankowe.Gdy fundusz inwestuje więcej pieniędzy w obligacje firm, czyli korporacyjne, ryzyko jest większe.

Inwestycjami w obligacje korporacyjne zajmują się jednak zazwyczaj specjalnie przeznaczone do tego fundusze. Fundusze papierów dłużnych inwestują także w obligacje rządowe oraz firmowe za granicą. Fundusze te nie są nastawione na przynoszenie wysokich stóp zwrotu. Najczęściej służą ochronie kapitału, ewentualnie powolnemu powiększaniu go.


loaderek.gifoverlay.png