Fundusz inwestycyjny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fundusz inwestycyjny to instytucja, której działalność polega na tym, że wiele osób (lub instytucji) wpłaca pieniądze, które później są inwestowane przez specjalistów zgodnie z polityką inwestycyjną konkretnego funduszu.

Polityka inwestycyjna mówi o tym, w co fundusz inwestuje, czyli w jakie aktywa, a więc z jakim możemy liczyć się w związku z tym ryzykiem. Pod względem doboru aktywów i ryzyka fundusze bardzo różnią się od siebie – od takich, które inwestują głównie w rządowe obligacje, czyli uważanych za bezpieczne, aż do fundusz hedżingowych, czyli inwestujących większość pieniędzy nawet w najbardziej ryzykowne instrumenty pochodne. Fundusze inwestycyjne dzielą się na otwarte i zamknięte. Otwarte to takie, w których inwestorów wciąż może przybywać, w miarę jak kolejni kupują jednostki uczestnictwa. Zamknięte określają z góry wielkość zainwestowanych pieniędzy i sprzedają tylko odpowiadającą im określoną z góry liczbę certyfikatów inwestycyjnych.

Ideę funduszy inwestycyjnych wymyślił holenderski kupiec Abraham van Ketwich w 1774 roku.


loaderek.gifoverlay.png