Fuzja

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fuzja oznacza połączenie. W ekonomii polega na połączeniu majątku dwóch lub więcej przedsiębiorstw po to, żeby poprawić ich sytuację finansową, zmniejszyć koszty, zwiększyć skalę działania, udziały w rynku albo wzmocnić pozycję konkurencyjną. Do fuzji dochodzi najczęściej pomiędzy potencjalnymi konkurentami albo kontrahentami. Połączone przedsiębiorstwa korzystają wspólnie z wypracowanych wcześniej osiągnięć, zasobów i umiejętności.

Gdy łączą się dwa przedsiębiorstwa z tego samego sektora, na przykład producenci leków, mówimy o fuzjach poziomych. W fuzjach pionowych, czyli wertykalnych, łączą się firmy pracujące na różnych etapach nad powstawaniem tego samego produktu, na przykład producenci prądu z kopalniami węgla. Zdarza się też, że łączą się firmy różnych branż tworząc konglomeraty. Fuzje mogą prowadzić do zagrożenia konkurencji, a nawet powstania monopoli. Dlatego ich potencjalne skutki są analizowane przez władze, które mogą się na przeprowadzenie fuzji nie zgodzić. W Polsce dba o to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.


loaderek.gifoverlay.png