Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Giełda papierów wartościowych jest instytucją, która organizuje handel akcjami i obligacjami oraz powiązanymi z nimi instrumentami, jak prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, kontrakty terminowe, jednostki indeksowe, opcje i wiele innych. Największe i najważniejsze giełdy papierów wartościowych znajdują się w Nowym Jorku (gdzie są dwie wielkie giełdy papierów wartościowych: New York Stock Exchange, czyli NYSE, i NASDAQ), Londynie i Tokio.

Giełda jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki rynkowej, gdyż spotykają się na niej ci, którzy potrzebują kapitału, i ci, którzy go mają i oczekują żeby przynosił zyski.

Polską giełdą jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.


loaderek.gifoverlay.png