Giełda

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Giełda to miejsce regularnego handlu wszelkimi dobrami, czyli aktywami. Ważne, żeby porcje tych dóbr były ściśle określone. Sesje handlowe odbywają się w określonym miejscu i czasie. Na giełdzie spotkają się sprzedający i kupujący po to, żeby zawrzeć transakcje. Obie strony składają zlecenia kupna i sprzedaży, a giełda służy do tego, żeby doszło do spotkania podaży i popytu. Podaje cenę, po jakiej zawarto transakcję danym aktywem (czyli jego kurs), ogłaszając w ten sposób notowania giełdowe.

Nazwa „giełda” wywodzi się od niemieckiego słowa Die Gilde, które oznacza stowarzyszenie, zebranie –  dawniej na giełdy handlujący przychodzili osobiście i zawierali transakcje fizycznie dostarczanymi towarami. Obecnie transakcje zawierana są przez pośredników, maklerów czy też brokerów, którym kupujący i sprzedający składają zlecenia. Cały handel odbywa się elektronicznie.

Na giełdach handluje się towarami rolnymi, jak soja czy kukurydza, surowcami, jak ropa czy gaz, metalami, jak złoto czy miedź, oraz papierami wartościowymi, jak obligacje i akcje. W przypadku towarów i surowców transakcje są zawierane na instrumentach pochodnych.

Działalność giełd jest ściśle regulowana przez państwowe i międzynarodowe akty prawne oraz ich wewnętrzne regulaminy.


loaderek.gifoverlay.png