Gospodarstwo domowe

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Gospodarstwo domowe to osoby mieszkające i utrzymujące się wspólnie. Mają więc wspólny budżet składający się z dochodów tych członków gospodarstwa domowego, którzy zarabiają pieniądze oraz ze wspólnych wydatków na potrzeby wszystkich jego członków, a także oszczędności.

Ponieważ gospodarstwa domowe podejmują wspólnie większość decyzji o wydatkach konsumpcyjnych, czy też dotyczących oszczędności, bardzo ważne dla gospodarki są właśnie ich wspólne preferencje i wybory. Gdy zsumujemy dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego i podzielimy go przez liczbę osób wychodzi nam dochód na osobę. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym odzwierciedla możliwości wydawania pieniędzy na konsumpcję i gromadzenia oszczędności.


loaderek.gifoverlay.png