Gwarancja bankowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Gwarancja bankowa polega na tym, że bank zobowiązuje się do uregulowania czyichś zobowiązań. Jeśli ten, kto miał zobowiązania – na przykład zapłaty za dostarczone mu towary – nie zapłaci za nie, wówczas płaci bank, który udzielił gwarancji.

Gwarancja bankowa zapewnia zatem pewność wypłaty zobowiązań na przykład kontrahenta handlowego, nawet gdyby ten zbankrutował. Bank może zagwarantować na przykład spłatę czyjegoś kredytu, zapłatę za dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, zapłatę rat leasingowych, akredytywy, długu celnego, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej, zwrot zaliczki, zapłaty weksla. Kontrahent mający gwarancje bankowe zyskuje dzięki nim wiarygodność.

W umowie z bankiem o gwarancji powinny być zapisane warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby bank wypłacił gwarancję, górna granica kwoty nią objętej. Uzyskanie od banku gwarancji jest ważne szczególnie dla młodych firm, wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorstw z regionów wysokiego ryzyka.


loaderek.gifoverlay.png