Gwarancja de minimis

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Gwarancja de minimis to zabezpieczenie kredytu, jakiego bank udziela firmie. Oznacza ona, że w przypadku, gdyby kredyt nie został spłacony przez firmę, która go zaciągnęła, część objętą gwarancją na pewno spłaci gwarant.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna dla firm udzielana bez starania się o specjalną zgodę Komisji Europejskiej (KE). Generalnie, aby nie zaburzać konkurencji na wspólnym rynku, UE zabrania pomocy publicznej, czyli dotacji czy subwencji ze strony państwa dla przedsiębiorstw. Komisja Europejska wydaje taką zgodę tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

Gwarancji de minimis, z funduszy Unii Europejskiej, udziela mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja udzielana jest na 60 proc. kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, a jej maksymalna kwota nie może przekroczyć 3,5 mln zł. W przypadku kredytów obrotowych BGK udziela gwarancji na 27 miesięcy, a w przypadku inwestycyjnych – na 99 miesięcy.

Do końca września 2015 roku BGK udzielił gwarancji na ponad 23 mld zł, a banki – kredytów objętych gwarancjami na blisko 42 mld zł. Kredytów z gwarancjami de minimis udziela także PKO Bank Polski.


loaderek.gifoverlay.png