Gwarancja Skarbu Państwa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Podobnie jak bank komercyjny, także Skarb Państwa (lub reprezentujący go państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego) może udzielić gwarancji, jeśli jakaś firma realizuje np. inwestycje, które rząd uznaje za mające szczególne znaczenie dla gospodarki.

Udzielenie takich gwarancji oznacza, że gdyby mająca je firma nie mogła np. zapłacić swoim kontrahentom, zobowiązania te zostaną uregulowane przez Skarb Państwa, czyli po prostu z budżetu. Z tego powodu coroczna wysokość gwarancji, jakich Skarb Państwa może udzielić, zapisywana jest w ustawie budżetowej. Gwarancje Skarbu Państwa udzielane są nie tylko w przypadku kontraktów gospodarczych, ale też na przykład w przypadku ubezpieczania dzieł sztuki wypożyczanych sobie nawzajem przez muzea. Najczęściej jednak udzielane są w związku z budową przedsięwzięć infrastrukturalnych (jak Gazoport), eksportem, ochroną środowiska.


loaderek.gifoverlay.png