Hossa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Hossa to długotrwały wzrost cen papierów wartościowych, towarów lub innych instrumentów notowanych na giełdzie, czyli wzrostowy cykl koniunktury, a więc przeciwieństwo bessy.

Hossa, podobnie jak bessa dzieli się na kilka faz oddzielonych od siebie korektami – w przypadku hossy – spadkowymi. Najciekawsze jest ostatnia faza hossy, kiedy ceny gwałtownie rosną. Bardzo często tworzą się wówczas bańki spekulacyjne polegające na tym, że gwałtowny i trwały wzrost cen przyciąga wciąż nowych inwestorów, a tym samym przedłużające ostatnią fazę hossy. Gdy taka bańka pęka, następuje gwałtowny krach. Symbolem hossy jest byk – gdyż atakuje on rogami uderzając od dołu do góry. Symbolem giełdy – są postaci walczących ze sobą byka i niedźwiedzia.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png