I filar

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Reforma emerytalna z 1999 roku wprowadziła system emerytalny składający się z trzech elementów, czyli „trzech filarów”. I filar to emerytura wypłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytura ta wypłacana jest ze składek osób aktualnie pracujących, a taki system nazywa się repartycyjnym. Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych co miesiąc trafia określona kwota składek, które odprowadzane są z wynagrodzeń pracujących. Te składki finansują wypłaty emerytur pobierających już świadczenia. Wysokość składek wpłacanych przez każdego ubezpieczonego jest odnotowywana przez ZUS, gdyż każdy ma indywidualne konto. Składki zapisywane na tym koncie nie są inwestowane, jednak są corocznie waloryzowane w takiej wysokości, w jakiej zostało to uchwalone przez parlament. Wysokość emerytury z I filaru będzie więc zależeć od wysokości składek, systematycznego ich wpłacania oraz stopy waloryzacji.


loaderek.gifoverlay.png