III filar

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

III filar systemu emerytalnego polega na całkowicie dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeniach emerytalnych. Do tego systemu należą Pracownicze Programy Emerytalne, indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W zasadzie każdy sposób dobrowolnego oszczędzania na emeryturę można określić jako III filar, jednak formy takie jak IKE i IKZE mają tę zaletę, że wpłaty do pewnej wysokości można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem (IKZE), a wypłaty są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (IKE i IKZE). Zmiany w systemie emerytalnym z 2013 roku spowodowały, że ubezpieczenia emerytalne w III filarze funkcjonują na podobnych zasadach, jak pozostałe rodzaje dobrowolnych ubezpieczeń.


loaderek.gifoverlay.png