Import

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Import to przywóz towarów i usług z zagranicy. W Unii Europejskiej, podobnie jak w przypadku eksportu, przywóz towarów w krajach należących do UE nie nazywa się importem, tylko zakupem wewnątrzwspólnotowym.

Od początku transformacji ustrojowej, czyli od la 90. zeszłego stulecia, import odgrywał dla Polski bardzo ważną rolę, gdyż nie był to tylko przywóz towarów konsumpcyjnych, ale również maszyn i urządzeń, czyli środków produkcji oraz technologii i kapitału. Dzięki temu polska gospodarka mogła się modernizować, ale z drugiej strony nasz kraj miał wskutek tego ujemne saldo w handlu zagranicznym, czyli deficyt. W ciągu kilku ostatnich lat saldo to zaczęło się wyrównywać, co może świadczyć o dojrzałości gospodarki.


loaderek.gifoverlay.png