Indeks giełdowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Indeks giełdowy to podstawowy wskaźnik koniunktury na rynku. Indeksy ogłaszają same giełdy, jak również instytucje inwestycyjne, na przykład banki, analizujące koniunkturę na giełdach.

W przypadku giełd towarowych sprawa jest dość prosta, bo np. cena bruszla soi to jednocześnie indeks (choć tu też tworzone są indeksy złożone z grup towarów). Sprawa jest bardziej skomplikowana na rynkach finansowych, gdzie notowane są akcje tysięcy spółek. Do składu indeksu wybierana jest pewna grupa spółek, na przykład największe notowane na danym rynku, spółki przemysłowe, budowlane albo banki. Każdej ze spółek wchodzących w skład indeksu przyznawany jest pewien „udział” wyrażany procentowo, zazwyczaj w zależności od tego, czy jest to duża, czy mniejsza spółka, a czasem także od jej udziału w obrotach giełdy. Kiedy ceny akcji spółki rosną, proporcjonalnie do jej udziału rośnie też wartość indeksu. W ten sposób wzrost lub spadek cen akcji każdej ze spółek wchodzących w skład indeksu przelicza się na jego wartość w proporcjach do udziału każdej z nich w indeksie.

Indeks giełdowy służy nie tylko informacji o koniunkturze na danym rynku czy w sektorze gospodarki. Na jego podstawie konstruowane są rozmaite instrumenty pochodne, służące albo zabezpieczaniu transakcji, albo też po prostu spekulacji.


loaderek.gifoverlay.png