Intercyza

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Intercyza to umowa małżeńska lub przedmałżeńska dotycząca majątku. Określa ona to, co w majątku jest wspólne, a co jest osobną własnością (rozdzielność majątkową) każdego z partnerów. Intercyza spisywana jest w formie aktu notarialnego przez notariusza.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że wszystko to, co przyszli małżonkowie posiadali przed zawarciem małżeństwa nie wchodzi w skład wspólnoty majątkowej, czyli nie jest wspólną własnością. Czym jest majątek wspólny po zawarciu związku małżeńskiego? Należą do niego dochody z majątku wspólnego, z majątków osobistych, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynagrodzenie za pracę, a także środki z funduszy emerytalnych podlegające dziedziczeniu. Intercyza może rozszerzyć wspólnotę majątkową na to, co przed małżeństwem należało do partnerów, ograniczyć lub znieść ją w ogóle, jeśli partnerzy tak zdecydują.


loaderek.gifoverlay.png