Inwestycja długoterminowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Inwestycja długoterminowa to taka, która trwa przynajmniej rok. Dokonujemy jej po to, żeby osiągać korzyści ekonomiczne, czyli po prostu zarabiać. Jak z każdą inwestycja wiąże się z nią także ryzyko finansowe, gdyż inwestując własne środki nie mamy pewności, że w przyszłości przyniosą one oczekiwane korzyści.

Inwestując długoterminowo, kupujemy pewne aktywa i możemy liczyć na wzrost ich wartości, dywidendy lub na odsetki od zainwestowanego kapitału. Inwestując długoterminowo w przedsiębiorstwo, w jego udziały lub akcje, umożliwiamy mu zwiększenie nakładów gospodarczych, które mają zwiększyć jego majątek, a dzięki temu zwiększyć także przychody. Możemy wówczas liczyć na stopę zwrotu, czyli korzyści z naszej inwestycji.


loaderek.gifoverlay.png