Inwestycje bezpośrednie

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Inwestycje bezpośrednie polegają na zakupie dużego pakietu akcji lub udziałów w spółce lub nabyciu całej spółki po to, żeby mieć w niej przynajmniej częściową władzę (albo przejąć nad nią zupełną kontrolę).

W statystykach jako inwestycje bezpośrednie ujmowane są te, które dają pakiet przynajmniej 10 proc. akcji spółki. Należą więc do nich także inwestycje strategiczne, ale portfelowe już nie. Od tych drugich inwestycje bezpośrednie odróżnia także długoterminowy charakter i niewielkie ryzyko gwałtownego wycofania się inwestora.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie powodują napływ długoterminowego kapitału do kraju oraz tworzenie miejsc pracy. W Polsce inwestycje bezpośrednie dokonywane były wskutek prywatyzacji firm należących do skarbu państwa. Są też inne metody dokonywania inwestycji bezpośrednich – na przykład poprzez zakładanie całkiem nowych firm czy też budowanie fabryk od podstaw. Inwestor zagraniczny wznosi do takiego przedsiębiorstwa kapitał, wiedzę oraz technologie, a także tworzy nowe miejsca pracy.


loaderek.gifoverlay.png