Inwestycje portfelowe

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Inwestycje portfelowe polegają na kupowaniu stosunkowo niewielkiej ilości rozmaitych aktywów w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Typowymi inwestorami portfelowymi są fundusze inwestycyjne – kupują niewielkie, najwyżej kilkuprocentowe pakiety akcji spółek, po trochu rozmaitych obligacji różnych emisji itp.

Inwestorzy portfelowi to przeciwieństwo inwestorów strategicznych, którzy kupują na przykład duże pakiety akcji spółki po to, żeby mieć w niej władzę. Często inwestycje portfelowe, w przeciwieństwie do strategicznych, są dokonywane na stosunkowo krótki czas. Po osiągnięciu zamierzonego zysku tacy inwestorzy sprzedają kupione aktywa.

W bardziej ścisłym znaczeniu inwestycje portfelowe to zakup papierów wartościowych w innym kraju – przykładowo, zagraniczni inwestorzy dokonują w Polsce inwestycji portfelowych, kupując polskie papiery wartościowe i licząc na zysk wskutek różnic w stopach procentowych bądź z kursu walutowego.

Inwestycje portfelowe uważane są za stosunkowo niestabilne, gdyż często mają charakter spekulacyjny. Ich gwałtowny odpływ może być przyczyną kryzysu walutowego.


loaderek.gifoverlay.png