Jednostka uczestnictwa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Reprezentuje jednakowe w ramach poszczególnych kategorii prawa majątkowe uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego określone prawem i statutem. Jednostki uczestnictwa dzielą się na kategorie w zależności od metody pobierania opłaty manipulacyjnej i wysokości kosztów pobieranych od aktywów funduszu przypadających na daną jednostkę uczestnictwa.


loaderek.gifoverlay.png