Kapitał obcy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Kapitał obcy to ta część finansowania działalności przez przedsiębiorstwo, która nie pochodzi od jego właścicieli, a więc jest nim na przykład kredyt zaciągnięty w banku.

Każda firma finansuje swoją działalność z kapitału własnego lub z kapitału obcego, czyli pożyczonego. Pożyczony kapitał należy zwrócić. Na kapitał własny składa się majątek firmy wniesiony do niej przez jej właścicieli, a więc udziałowców, akcjonariuszy lub wspólników oraz osiągane przez nią zyski z działalności. Kiedy firma rozwija się, potrzebuje więcej kapitału, niż go ma. Wtedy ma do wyboru – podnieść kapitał własny, na przykład poprzez emisję akcji lub kapitał pożyczyć. Jeśli go pożyczy, będzie się on nazywał kapitałem obcym. Każda firma musi rozważyć, co jej się bardziej opłaca – finansować działalność kapitałem własnym czy obcym. Żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, prowadzi dość skomplikowane obliczenia kosztu kapitału.

Do kapitałów obcych zalicza się nie tylko kredyty i pożyczki zaciągnięte przez przedsiębiorstwo, ale również zobowiązania wobec dostawców, pracowników oraz państwa, czyli podatki należne budżetowi.


loaderek.gifoverlay.png