Kapitał obrotowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Kapitał obrotowy, zwany inaczej kapitałem pracującym (working capital) jest miarą płynności finansowej przedsiębiorstwa. Płynność to zdolność do regulowania zobowiązań, czyli płacenia innym – dostawcom, kontrahentom, a także pracownikom. Im wyższy firma ma kapitał obrotowy, tym większą można mieć pewność, że swoje zobowiązania będzie regulowała w terminie, czyli płynności nie straci. Gdybyśmy dokonywali analizy finansowej przedsiębiorstwa, wysoki kapitał obrotowy świadczy dobrze o firmie, a gdy jest ujemny oznacza, że przedsiębiorstwo posiada więcej długów niż środków własnych na ich pokrycie.
Firma musi odpowiednio zarządzać kapitałem pracującym, co często sprowadza się do wyboru pomiędzy tempem rozwoju firmy, a wysokością majątku obrotowego. Zdarza się, że firma postawi na zbyt szybki rozwój i wskutek tego może popaść w zbyt duże długi i nie regulować w terminie zobowiązań.


loaderek.gifoverlay.png