Kapitał trwały

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Kapitał trwały (albo kapitał stały) to wszystkie środki długoterminowo zainwestowane w firmę. Mówiąc inaczej, są to wszystkie aktywa firmy – a więc to, co wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej; sfinansowane przez jej właścicieli (kapitał własny) lub z zadłużenia długoterminowego. Im większą wartość ma część sfinansowana przez właścicieli w stosunku do zadłużenia, tym biznes przedsiębiorstwa jest bardziej stabilny, gdyż jest bardziej niezależne finansowo. To zasada nazywana srebrną regułą finansową. Nie zawsze stosowanie się do tej reguły jest opłacalne, gdyż pozyskanie kapitału własnego może być bardziej kosztowne od zadłużenia. Firmy zawsze obliczają więc koszt pozyskania kapitału, a wybór sposobu pozyskiwania go nazywa się polityką kapitałową.


loaderek.gifoverlay.png