Karta podatkowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Karta podatkowa jest jednym z rodzajów opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne albo spółki cywilne. Zwykle stosowana jest w przypadku świadczenie określonych usług, wówczas gdy przedsiębiorca zatrudnia niewiele osób. Opodatkowanie polega na płaceniu stałych kwot, w zryczałtowanej, niezależnej od dochodu wysokości. Stawki zależą od wielkości miejscowości, w której świadczone są usługi – na przykład fryzjer płaci mniej w małym miasteczku, a więcej w Warszawie.

Podatnik, który rozlicza się na podstawie karty podatkowej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, czy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, musi tylko co miesiąc wpłacać ryczałt i gromadzić faktury lub rachunki, ewidencjonować zatrudnienie oraz karty przychodów pracowników. Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może rozważyć, czy opodatkowanie w formie podatkowej jest dla niej opłacalne i złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Zgoda urzędu skarbowego jest warunkiem takiego opodatkowania.


loaderek.gifoverlay.png