Kasa oszczędnościowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Kasa oszczędnościowa to instytucja, która gromadzi oszczędności osób mających nadwyżki finansowe, żeby udzielać pożyczek tym, którym są akurat potrzebne. Istotne jest to, że kasy nie podlegają regulacjom prawa bankowego, a w związku z tym skala ich działania powinna obejmować ograniczony krąg ludzi, połączonych pewną więzią (na przykład zawodową) bądź też tworzących wspólnotę (np. terytorialną). Wtedy jest to działalność na zasadzie wzajemnej pomocy.

Kasy kredytowe funkcjonują często na podstawie prawa spółdzielczego, wykorzystując doświadczenia banków spółdzielczych z okresu ich powstawania w XIX wieku. W Polsce działają spółdzielcze kasy-oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), które początkowo realizowały ideę wzajemnej pomocy, najczęściej funkcjonując w pojedynczych zakładach pracy, lecz w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozszerzyły znacznie operacje i zaczęły działać jak prawdziwe banki. Ten bardzo szybki rozwój przy braku umiejętnej oceny ryzyka był powodem ich aktualnych trudności. Od 2013 roku SKOK-i objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a zgromadzone w nich depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.


loaderek.gifoverlay.png