Koniunktura

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Koniunktura gospodarcza oznacza przebieg zjawisk gospodarczych mierzonych różnymi wskaźnikami, takimi jak produkcja, zmiany cen, płac, wzrost gospodarki, inwestycje, konsumpcja, zatrudnienie czy bezrobocie. Najprościej mówiąc, kiedy gospodarka się rozwija, następuje poprawa na rynku pracy, wynagrodzenia i zatrudnienie rosną mówimy o dobrej koniunkturze. Zła koniunktura jest wtedy, gdy
produkcja się zmniejsza, bezrobocie rośnie, wzrost cen przewyższa wzrost wynagrodzeń, a inwestycje i konsumpcja maleją.

Określenie koniunktura może nie dotyczyć całej gospodarki, a tylko wybranej branży lub jakiegoś rynku. Dobra koniunktura w pewnej branży nie musi oznaczać, że taka jest w całej gospodarce i odwrotnie. Na przykład w latach następujących po kryzysie koniunktura na rynkach paliw czy złota była znakomita, a koniunktura gospodarcza w rozwiniętych krajach – bardzo kiepska. Większość ekonomistów zgadza się z teorią, że gospodarka rozwija się w pewnych cyklach – po latach wzrostu następują okresy osłabienia, a nawet recesji. Takie cykle nazywa się „cyklami koniunkturalnymi”.


loaderek.gifoverlay.png