Kryptografia

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Kryptografia ta nauka o szyfrowaniu, czyli utajnianiu informacji. Najstarsze szyfry polegały na przestawianiu liter w słowie lub podstawianiu za nie innych liter – na przykład za literę „a” podstawiano „c”. Takiego tekstu niepowołana osoba, a więc nieznająca zasad szyfrowania, nie mogła odczytać. Ten sposób przestawiania lub zastępowania jednych liter innymi to starożytny praprzodek dzisiejszych kluczy do tworzenia szyfrów. Wraz z pojawieniem się maszyn liczących i możliwości szyfrowania nie tylko liczb czy cyfr, ale zer i jedynek, z których składa się język, jakim rozmawiają ze sobą komputery, kryptografia zrobiła ogromne postępy i dziś uważa się niektóre szyfry za niemożliwe do złamania. Stało się tak dzięki powstaniu kryptografii asymetrycznej, w której występują odpowiadające sobie dwa rodzaje kluczy do szyfrowania – publiczny, który może być znany wszystkim, i prywatny, który jest ściśle tajny, a dostęp do niego ma jedynie właściciel. Efektem kryptografii jest szyfrowanie danych, które wysyłają między sobą komputery i serwery, w tym także łączność pomiędzy naszym komputerem a serwerem banku. Jest nim także podpis elektroniczny zapisywany kluczem prywatnym, a odczytywany kluczem publicznym.


loaderek.gifoverlay.png