Lokata progresywna

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Lokata progresywna to taki rodzaj lokaty, który pozwala na dopłacanie kolejnych pieniędzy do kwoty zdeponowanej na początku umowy. Zaletą lokaty progresywnej jest brak konieczności podpisywania kolejnych umów z bankiem w momencie lokowania nadwyżki środków w ramach istniejącej lokaty, doliczanie oprocentowania do kapitału oraz możliwość rozwiązania lokaty przed upływem okresu umownego bez utraty odsetek. Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie w zależności od oferty banku.
Warunkiem założenia lokaty progresywnej jest ustalenie z bankiem minimalnej kwoty oraz okresu, na jaki pieniądze zostaną ulokowane.


loaderek.gifoverlay.png