Lokata

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Lokata, czyli inaczej depozyt, to jeden z podstawowych produktów bankowych. Deponujemy pieniądze, a bank w zamian wypłaca po umówionym okresie odsetki.

Lokaty są formą pożyczki udzielanej bankowi przez klienta. Może być zakładana na czas od jednego dnia do kilku nawet lat. Oprocentowanie lokaty zależy na ogół od czasu, na jaki pieniądze pozostawione będą w banku, oraz od wysokości wpłacanej kwoty. Gdy stopy procentowe rosną, im okres lokaty jest dłuższy, tym wyższe oprocentowanie. Oprocentowanie lokat nie może przekraczać oprocentowania kredytów, bo bank ponosiłby straty, a na wyższym oprocentowaniu kredytów niż lokat - zarabia. Założenie lokaty oznacza, że przez pewien czas nie mamy dostępu do zdeponowanych pieniędzy. Możemy ją oczywiście zerwać, ale wtedy tracimy odsetki. Zakładając lokatę, trzeba dobrze zastanowić, na jaki okres to robimy.


loaderek.gifoverlay.png