Makler

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Makler to osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży na giełdzie papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. Do obowiązków maklera należy przyjmowanie zleceń od klientów, ich weryfikację, autoryzację i przekazywanie na giełdę. Makler pracujący na giełdzie przyjmuje z kolei zlecenia od tych, którzy są zatrudnieni w biurach i domach maklerskich. Maklerzy ci zajmują się ponadto analizą sytuacji rynkowej, komentowaniem wydarzeń na rynku i analizami giełdowymi, nabywaniem lub sprzedawaniem papierów wartościowych na zlecenie domów i biur maklerskich, przygotowywaniem rozliczeń dla klientów.

Żeby zostać maklerem trzeba zdać egzamin, a licencję na wykonywanie zawodu wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Maklerzy zatrudnieni są również w biurach, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystwach emerytalnych.


loaderek.gifoverlay.png