Makroekonomia

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Makroekonomia to dziedzina nauki o gospodarce i jej mechanizmach, zajmująca się nią jako całością, a więc najważniejszymi zjawiskami i trendami. W przeciwieństwie do mikroekonomii, nie analizuje pojedynczych zjawisk, ale bada wzajemne zależności tych, które na całość gospodarki mają najważniejszy wpływ. Makroekonomia zajmuje się więc na przykład badaniami zagadnień wzrostu gospodarczego (tego, co wzrost wspiera i co go osłabia), problematyką inflacji, bezrobociem, a także makroekonomiczną polityką państwa, czyli tym, jak powinno postępować państwo, żeby wspomagać wzrost gospodarczy, przeciwdziałać bezrobociu i nadmiernemu wzrostowi lub spadkowi cen. Makroekonomiści zajmują się analizą przyczyn, skutków i metod przeciwdziałania zjawiskom niekorzystnym dla gospodarki, badaniem związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami gospodarczymi oraz prognozowaniem tendencji i trendów gospodarczych.


loaderek.gifoverlay.png