Marża

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Marża to wynagrodzenie dla banku za udzielenie kredytu. Jest jednym z dwóch elementów oprocentowania kredytu – składa się ono z marży i stopy referencyjnej (np. stopy WIBOR 3M).

Wysokość marży zależy między innymi od zdolności kredytowej, rodzaju kredytu, wysokości pożyczanej kwoty, wysokości wkładu własnego przy kredytach hipotecznych ale także od tego jak bardzo klient jest związany z bankiem, czy prowadzi w nim rachunek, ma lokaty lub karty kredytowe. Ponieważ marża jest ustalana podczas podpisywania umowy kredytowej, można ją negocjować. Wysokość marży jest stała, to znaczy nie zmienia się przez cały okres kredytowania, w przeciwieństwie do stopy procentowej, która jest zmienna. Marża może być wyrażana procentowo (odsetek udzielonego kredytu) lub jako kwota.


loaderek.gifoverlay.png