MiFID

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) to dwie unijne dyrektywy regulujące rynek instrumentów finansowych oraz chroniące osoby nie będące profesjonalistami na rynkach finansowych przed możliwościami nadużyć ze strony firm inwestycyjnych i innych instytucji, którym powierzają pieniądze.

Dyrektywa MiFID zobowiązuje profesjonalne firmy do klasyfikacji klientów na trzy grupy – klientów detalicznych, profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów – oraz określenia, do której grupy danego klienta można zaliczyć. Powinny też zbadać, czy dana usługa lub produkt inwestycyjny są dla tego klienta odpowiednie. W zależności od tego mogą im je oferować lub nie. MiFID nakazuje też przejrzyste i zrozumiałe udzielanie informacji o produkcie, instrumencie finansowym i związanym z nim ryzyku, a także zobowiązuje profesjonalną firmę do działania w interesie klienta.


loaderek.gifoverlay.png