Mikroekonomia

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Mikroekonomia to dziedzina nauki o gospodarce zajmująca się analizą zjawisk dotyczących najmniejszych jednostek gospodarczych. W przeciwieństwie do makroekonomii nie bada całego systemu, lecz śledzi szczegółowo konkretne decyzje i ekonomiczne powody ich podejmowania przez pojedyncze przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowe, a więc przez nabywców, konsumentów, producentów i sprzedawców. Analizuje indywidualne zachowania konsumentów i przedsiębiorstw oraz ich jednostkowe decyzje związane z produkcją bądź zakupem dóbr i towarów. Zajmuje się między innymi takimi zjawiskami, jak popyt i podaż oraz strukturą rynku i tym, co wpływa na konkurencję.


loaderek.gifoverlay.png