MSCI

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

MSCI (Morgan Stanley Capital International Indices) to najstarszy i najpowszechniej używany przez inwestorów portfelowych wskaźnik giełdowy.

Indeks MSCI obliczany jest od 1969 roku przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Obecnie jest to już cała rodzina indeksów obejmująca rynki kapitałowe na całym świecie, a także różne rodzaje aktywów, w jakie można inwestować. MSCI stanowi wzorzec składu portfela inwestycyjnego dla globalnych i regionalnych inwestorów, a zwłaszcza dla funduszy inwestycyjnych.

Analitycy banku dokonują analizy spółek z różnych części świata, także z rynków wschodzących, w tym również z Polski. Oceniają perspektywy ich wzrostu i zyskowności oraz porównują z innymi i na tej podstawie uznają, czy warto w nie inwestować i czy powinny wejść w skład indeksu, a także jaki mieć w nim udział.

Skład indeksu zmieniany jest co pół roku. Wiele funduszy kieruje się składem indeksu MSCI i tworzy na jego podstawie swoje portfele, choć niektóre dokonują także własnych analiz fundamentalnych. Informacja o tym, że akcje spółki znalazły się w składzie któregoś z indeksów MSCI oznacza, że powinni zacząć je kupować inwestorzy z całego świata. Największy udział w indeksie MSCI dla Polski ma PKO Bank Polski. 


loaderek.gifoverlay.png