Nieruchomość

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Nieruchomość to mieszkania, grunty i domy. Kodeks cywilny bardzo precyzyjnie definiuje, czym dokładnie jest nieruchomość: to fragment powierzchni ziemi, należący do określonego właściciela oraz wszystko to, co na nim postawiono, a więc budynki, budowle lub lokale. Innymi słowy, w polskim prawie osoba mająca prawo własności gruntu jest właścicielem wszystkiego tego, co na nim się znajduje, czyli tak zwanych naniesień. To nie dość komplikacji.

Prawo wyróżnia nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Nieruchomości gruntowe to grunty wraz z ich częściami składowymi. Nieruchomości lokalowe to mieszkania, garaże oraz lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkanie – np. lokale usługowe. To, czym jest nieruchomość lokalowa, reguluje szczegółowo ustawa o własności lokali. Mówi ona, że samodzielny lokal mieszkalny to wydzielona ścianami przestrzeń w obrębie budynku. Nieruchomości budynkowe to budynki trwale związane z gruntem. Innymi słowy, do właściciela gruntu należy wszystko, co z gruntem jest związane, a własność lokalu jest związana z własnością części gruntu.


loaderek.gifoverlay.png