Niewypłacalność

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Niewypłacalność jest to sytuacja, w której osoba (lub firma) nie jest w stanie trwale spłacać swoich zobowiązań. Niewypłacalność, to nie to samo, co utrata płynności. Utrata płynności może być przejściowa, nie pozwolić na spłacenie w terminie na przykład jednej raty kredytu, ale po odzyskaniu płynności zobowiązania można uregulować. Niewypłacalność to także nie to samo co upadłość. Upadłość orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania, w czasie którego zastanawia się jak z majątku niewypłacalnego dłużnika spłacić jego zobowiązania wobec wierzycieli. Kiedy tracimy płynność i widzimy, że sytuacja zmierza do niewypłacalności, najlepiej podjąć negocjacje z wierzycielami o restrukturyzacji długów. Powodzeniu w takich negocjacjach sprzyja nowe prawo – obowiązująca już ustawa o upadłości konsumenckiej i uchwalone w 2015 roku Prawo upadłościowe i naprawcze odnoszące się do firm. O ile wcześniej prawo chroniło wierzycieli, obie te ustawy wprowadzają większą równowagę w prawach obu stron.


loaderek.gifoverlay.png