NNW

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, najczęściej ogół w ruchu drogowym, ale też w życiu codziennym albo też w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jak choroba, pobyt w szpitalu, następstwo nieszczęśliwego wypadku w wyniku uprawiania sportu, trwały uszczerbek na zdrowiu, pełne lub niepełne inwalidztwo.

Ubezpieczenie takie może wykupić każdy. Obejmuje nie tylko nieszczęśliwe wypadki na terenie kraju, ale także za granicą, a każda osoba ubezpieczona indywidualnie określa kwotę ubezpieczenia. Wysokość składki zależy od klasyfikacji do grupy ryzyka – osoby pracujące w zawodach o podwyższonym ryzyku, jak górnicy, strażacy, policjanci, czy też sportowcy mogą się liczyć z wyższymi składkami.


loaderek.gifoverlay.png