Obligacje skarbowe

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Obligacje skarbowe są rodzajem długu zaciąganego przez rząd, czyli Skarb Państwa. Emitent obligacji (zazwyczaj jest to ministerstwo finansów danego kraju) w imieniu państwa deklaruje, że zwróci pożyczkę w terminie zapisanym w umowie. Środki uzyskiwane z emisji obligacji rząd przeznacza na cele publiczne. Są także sposobem finansowania deficytu budżetowego, czyli sytuacji kiedy państwo wydaje więcej niż ma dochodów. Kiedy nowe długi zaciągnięte w postaci obligacji są większe od spłat wcześniejszego zadłużenia, rośnie dług publiczny. Gdy jest on już zbyt duży, trudno go obsługiwać i państwo może zbankrutować. Tak zdarzyło się w przypadku Polski, która w latach 80. zeszłego stulecia zawiesiła spłatę długów. W najnowszej historii bankrutowały też na przykład Argentyna, a ostatnio Grecja. Mimo to obligacje skarbowe są postrzegana jako jeden z najbezpieczniejszych sposobów ulokowania kapitału.


loaderek.gifoverlay.png