Obligacje

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Obligacje to sposób na zaciągnięcie długu, podobny do tego, jakim jest kredyt. Emitent obligacji sprzedaje swoje papiery wartościowe i deklaruje, że za pewien czas – na przykład za 5 lat – je wykupi, czyli odda zainwestowane pieniądze. Do tego czasu – co pół roku lub co rok – będzie płacił odsetki tym, którzy pieniądze mu pożyczyli.

Poprzez emisje obligacji na ogół zadłużają się rządy państw. Im wyższa jest ocena wiarygodności kredytowej rządu, czyli jego rating, tym inwestorzy żądają niższych odsetek za pożyczone pieniądze. Podobnie jest w przypadku firm, które także w ten sposób pożyczają pieniądze na rozwój i inwestycje.

Każda firma rozważa, czy taniej jest zaciągnąć w banku kredyt, wyemitować obligacje, czy też przeprowadzić emisję akcji. Obligacje mają tę przewagę nad akcjami, że nie trzeba się dzielić władzą w firmie z nowymi akcjonariuszami, czyli jej współwłaścicielami. Odsetki płacone od obligacji nazywamy kuponem. Obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Zysk może też polegać na tym, że emitent nie płaci wprawdzie odsetek, a zamiast tego sprzedaje papiery o wartości nominalnej 100 zł na przykład za 98 zł. Takie obligacje, nazywane zerokuponowymi lub dyskontowymi, wykupywane są po wartości nominalnej. Zysk, który przynoszą obligacje w skali roku, nazywamy ich rentownością.

Obligacje są często sprzedawane i kupowane na giełdzie i tam ustalana jest ich cena. Cena to odwrotność rentowności – gdy ceny obligacji rosną, zmniejsza się ich rentowność. Gdy spadają – rentowność się zwiększa.


loaderek.gifoverlay.png