Operat szacunkowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Operat szacunkowy to wycena nieruchomości dokonana przez specjalistę, czyli rzeczoznawcę majątkowego.

Operat powinien zawierać dokładny opis nieruchomości, łącznie z jej powierzchnią, sposobem użytkowania, materiałami z jakich została zbudowana, wykończeniem i podobnymi danymi oraz stanem prawnym.

Rzeczoznawca nie opisuje w nim samej nieruchomości, ale także jej położenie, zalety i wady pod względem otoczenia, komunikacji i możliwości jej wykorzystania w przyszłości. Rzeczoznawca porównuje również ceny nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, jakie ostatnio sprzedano w okolicy i dokonuje analizy lokalnego rynku nieruchomości. Na podstawie wszystkich zebranych danych dokonuje wyceny nieruchomości, uzasadniając ją tymi danymi i własnymi wnioskami.

Operat szacunkowy jest dla banku bardzo ważnym dokumentem, gdyż wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę jest podstawą do oceny zabezpieczenia kredytu udzielonego na jej zakup.


loaderek.gifoverlay.png