Opłata bankowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Za wykonanie operacji na rzecz klienta bank ma prawo pobierać opłaty. Najczęściej opłaty bankowe pobierane są za przelew, prowadzenie konta, korzystanie z karty płatniczej, wpłatę lub wypłatę gotówki czy za zamknięcie rachunku.

Bankowość internetowa i mobilna powodują zmniejszenie kosztów ponoszonych przez bank i dlatego od operacji dokonywanych samodzielnie banki zazwyczaj nie pobierają opłat. Wysokość opłat jest określona w tabeli opłat i prowizji, która powinna być dostępna w oddziale bądź na stronie internetowej banku


loaderek.gifoverlay.png