Parabank

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Parabank to instytucja świadcząca takie usługi jak bank, ale niepodlegająca regulacjom zapisanym w Prawie bankowym. Prawo to zastrzega wyłącznie dla banków jedną z najważniejszych, wyróżniających je czynności, przesądzających także o ich odpowiedzialności publicznej. Jest nią przyjmowanie depozytów, a depozyty w bankach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i gdyby środków w nim zabrakło – także gwarancjami państwa. Choć „parabank” nie ma w polskim prawie swojej definicji, to można tak określić instytucję, która zajmuje się przyjmowaniem depozytów, mimo że bankiem nie jest. Nie podlega restrykcyjnym regułom mającym zapewnić bezpieczeństwo depozytów oraz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


loaderek.gifoverlay.png