Pasywa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Pasywa są to zobowiązania firmy - na przykład wobec dostawców, czy też wobec banku, które finansuje się z kredytów. To źródła finansowania prowadzonego przez nią biznesu i majątku, czyli aktywów. Dla banku pasywami są nasze depozyty i lokaty. Pieniądze pożyczone od nas bank pożycza z kolei innym, udzielając im kredytów. Pasywa i ich przeciwieństwo - aktywa tworzą razem bilans. Żelazna zasada mówi, że pasywa muszą być równe aktywom. Pasywa dzielą się na dwie grupy: kapitał własny (został on wniesiony do spółki i jest jej własnością) oraz kapitał obcy. Kapitał obcy to kredyty, pożyczki i wszystkie pozostałe zobowiązania. Każda firma zastanawia się skąd wziąć środki na finansowanie działalności, czyli jakim kapitałem ją finansować. Dlatego prowadzi bardzo ważne obliczenia kosztu pozyskania kapitału.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png