Pieniądz

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Pieniądz jest miarą wartości towarów i usług, a przez to podstawą wymiany gospodarczej. Zanim wymyślono pieniądz, handel odbywał się poprzez wymianę towaru za towar, czyli był to handel barterowy. Wymieniano w ten sposób głównie artykuły pierwszej potrzeby. Wraz ze wzrostem wymiany handlowej nasi praprzodkowie zaczęli używać do płacenia złota i kamieni szlachetnych. Potem pojawiły się monety, a wraz z nimi narodził się pieniądz. Z czasem okazało się, że pieniądze ze złota czy srebra, czyli pieniądz kruszcowy, trudno przewozić, a poza tym jest to niebezpieczne ze względu na możliwość rabunku. Władcy gromadzący w swoich skarbcach pieniądze kruszcowe wystawiali więc rodzaj zaświadczeń, żeby upoważniony mógł odebrać odpowiednią sumę „prawdziwych” pieniędzy ze skarbca. Takie były początki pieniądza papierowego, który zaistniał na skalę powszechną w XVIII w.

Wraz z rozwojem bankowości pojawił się pieniądz bezgotówkowy, którego obieg polega na tym, że zobowiązanie jest regulowane z rachunku bankowego i pieniądz taki krąży jedynie pomiędzy tymi rachunkami. Teraz zaczyna się kolejna epoka – pieniądza elektronicznego. Tego pieniądza nie trzyma się w banku, choć wydaje go bank na podstawie tego, co wpłynęło na rachunek bankowy lub z udzielonego kredytu. Nosi się go ze sobą tak, jak banknoty czy monety, ale w przeciwieństwie do nich pieniądz elektroniczny nie istnieje fizycznie. Jest zapisem pewnego algorytmu na nośniku pamięci – karcie, dysku lub np. dysku smartfona.


loaderek.gifoverlay.png