PMI

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

PMI to jeden z najważniejszych wskaźników koniunktury, obliczany przez firmę MarkIT dla 26 krajów, w tym dla Polski, oraz kilku regionów gospodarczych. Powstaje w wyniku ankiety przeprowadzanej co miesiąc wśród kadry kierowniczej dobranych przedsiębiorstw. Ankietowani odpowiadają na pytania o zmiany w wielkości produkcji, nowych zamówieniach, stanie zapasów oraz o to, jakie zmiany przewidują w najbliższej przyszłości. Odpowiedzi mogą być trzy: poprawa, brak zmian albo pogorszenie. Na tej podstawie oblicza się wartość wskaźnika, która może wynosić od 0 do 100. Większa od 50 oznacza, że koniunktura jest dobra, mniejsza – że jest słaba. Ważne jest również to, czy kolejne miesięczne wskaźniki są coraz wyższe, czy też coraz niższe, gdyż świadczy to o kierunku, w jakim zmierza sytuacja gospodarcza.


loaderek.gifoverlay.png