Podatek obrotowy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Podatek obrotowy odprowadzany jest od sprzedaży towarów lub usług i przychody z tej sprzedaży stanowią podstawę opodatkowania. W Polsce podatek obrotowy funkcjonował do 1993 roku, wynosił 20 proc. od towarów i 5 proc. od usług. Zastąpił go podatek od wartości dodanej VAT. Podatek obrotowy płacony był przez wszystkie instytucje prowadzące działalność gospodarczą. Sposób naliczania takiego podatku może polegać na tym, że jest on odprowadzany na każdym etapie sprzedaży produktu – czy też półproduktu – co powoduje, że podatek się kumuluje. Może też być naliczany dopiero przy ostatecznej sprzedaży konsumentowi. Obecnie podatek obrotowy stosowany jest na przykład w USA.


loaderek.gifoverlay.png